Pagsusuri ng tainga ng ilong.

1talong ng pang-Industriya high school part time ng mga kolehiyo.
f:id:airindia40curry5kun:20170504161309j:plain[ ][ ]f:id:airindia40curry5kun:20170504161436j:plainf:id:airindia40curry5kun:20170504161513j:plainf:id:airindia40curry5kun:20170504161545j:plainf:id:airindia40curry5kun:20170504161610j:plainf:id:airindia40curry5kun:20170504161638j:plainf:id:airindia40curry5kun:20170504161705j:plainf:id:airindia40curry5kun:20170504161740j:plainf:id:airindia40curry5kun:20170504161813j:plainf:id:airindia40curry5kun:20170504161842j:plainf:id:airindia40curry5kun:20170504161953j:plainf:id:airindia40curry5kun:20170504162023j:plainf:id:airindia40curry5kun:20170504162045j:plainf:id:airindia40curry5kun:20170504162116j:plainf:id:airindia40curry5kun:20170504162157j:plain